Header_website.jpg

Griepprik, pneumokokkenprik en coronamaatregelen m.b.t. het plaatsen hiervan.

De griepprik
Ook dit jaar zullen we in de praktijk weer een griepprik aanbieden. Mensen van 60 jaar of ouder en jongere mensen die een extra gezondheidsrisico lopen, komen in aanmerking voor de gratis griepprik. Komt u hiervoor in aanmerking? Dan zult u een oproep (hebben) ontvangen in de brievenbus rond 10 oktober. Enkele mensen krijgen de griepprik thuis. Zij ontvangen geen oproep per brief. Een medewerker van de praktijk zal rond eind oktober contact met u opnemen.

Mocht u zich eerder hebben afgemeld, maar wilt u nu wel de griepprik ontvangen? Belt u dan even met de assistente.

De pneumokokkenprik
Dit jaar geven we voor het eerst ook een vaccinatie tegen de pneumokokkenziekte. Pneumokokken zijn bacteriën die vooral mensen op oudere leeftijd ziek kunnen maken. Mensen die dit jaar 73, 74, 75, 76, 77, 78 of 79 jaar worden of zijn geworden, krijgen een uitnodiging voor deze gratis prik. Deze prik kan tegelijkertijd met de griepprik gegeven worden (in de andere arm). Als u zich eerder voor de griepprik heeft afgemeld, zult u wel een oproep voor deze prik ontvangen.

Coronamaatregelen
Vanwege de coronacrisis nemen we extra maatregelen tijdens het vaccineren. Zo nodigen we minder mensen uit per tijdvak en dragen alle medewerkers een mondkapje.

Wilt u zelf op de onderstaande punten letten:

  • Draag een mondkapje wanneer u naar de praktijk komt
  • Houd datum en tijd aan die op uw brief staat aangegeven.
  • Trek kleding met korte mouwen aan, zodat de vaccinatie snel geplaatst kan worden (dit bevordert de doorstroom in de praktijk)
  • We hanteren een deurbeleid: 1 persoon eruit = 1 persoon erin. Het kan dus zijn dat u even buiten moet wachten. Denkt u aan een paraplu als het regent?
    Op deze manier zal het nooit heel druk zijn in de praktijk tijdens het vaccinatiespreekuur en is de kans op besmetting zeer klein.

Als u op de dag van vaccinatie verschijnselen van corona (zie onderaan) heeft, kom dan NIET naar de praktijk, maar neem contact op met de assistente (wanneer wij niet te bereiken zijn i.v.m. de vaccinaties kunt u dit ook de volgende dag doen).

Verschijnselen van corona
Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts (meer dan 38 graden).