header_2.jpg

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook onze huisartsenpraktijk draagt hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De komende tijd zullen we een specifieke groep patiënten gaan vaccineren.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald welke groep mensen door ons gevaccineerd dient te worden. Op dit moment zijn dit: 

  • mensen geboren in 1956, 1957 en 1958
  • 2 groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie:
  1. mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 - 64 jaar)
  2. mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 - 64 jaar)

Alle bij ons bekende patiënten uit deze groepen hebben inmiddels een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen. Alleen wanneer u tot één van deze groepen behoort en nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk.

Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie.

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten.
Vaccinaties worden bij ons in de huisartsenpraktijk (Stationsstraat 2-j) gegeven. Tijdens dit moment kunt u voor spoed terecht bij een van de overige huisartsen in Lunteren. 

Samen krijgen we corona eronder.
 

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?

In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd. 

Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.