Header_groot.jpg

Zij kunnen met hun kennis patiënten met specifieke klachten begeleiden. U kunt via de huisarts een doorverwijzing krijgen naar een van de praktijkondersteuners.
De onderstaande praktijkondersteuners zijn op dit moment werkzaam binnen de huisartsenpraktijk.

Lidygrafie Zakelijke shoot Barneveld 88

 

Praktijkondersteuner Longziekten
Voor de patiënten met longziekten is er in de praktijk een praktijkondersteuner longziekten aanwezig. Als u bij haar op het spreekuur komt, kan zij bij u een longfunctieonderzoek (ook wel ‘spirometrie’ genoemd) afnemen. Hiermee kan bekeken worden of er astma of COPD aanwezig is. Ook kan gezien worden of eventuele longmedicatie goed aanslaat of moet worden aangepast. Praktijkondersteuner Diabetes
De praktijkondersteuner diabetes behandelt mensen met suikerziekte, ook wel diabetes mellitus genoemd. Samen met u als diabetespatiënt probeert ze zo goed mogelijk de ziekte onder controle te houden door middel van regelmatige afspraken. Meestal is dit twee tot drie keer per jaar. Als het nodig is, zal zij vaker een afspraak met u inplannen.

Tot het takenpakket hoort onder andere het bespreken van behandeldoelen, de voetcontrole (minimaal eens per jaar), het aanpassen/bijstellen van medicatie en  het instellen op insuline (zo nodig). Verder kan zij u een doorverwijzing geven voor  een diëtiste, een podoloog of een leefstijlcoach.


Praktijkondersteuner Geestelijke gezondheidszorg
Patiënten met klachten als somberheid, angsten, stress/burn-out, of andere psychologische klachten kunnen terecht bij de praktijkondersteuner GGZ. In persoonlijke gesprekken zal zij met de patient proberen om de klachten aan te pakken. Vaak zullen er -in overleg- vervolggesprekken worden gepland.Praktijkondersteuner Ouderenzorg
Voor de mensen van 75 jaar en ouder zijn we in 2020 gestart met zorg voor ouderen. Hiervoor is er in de praktijk een praktijkondersteuner aangenomen. In gesprekken met de praktijkondersteuner wordt dan op een rij gezet waar de patiënt in het dagelijks leven tegenaan loopt. Verder kunnen wensen worden uitgevraagd met betrekking tot de zorg die de patiënt wel of juist niet meer wil ontvangen.

De werkzaamheden van de praktijkondersteuners vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de huisarts.

Praktijkondersteuner CVRM
CVRM staat voor CardioVasculair Risico Management, oftewel: deze praktijkondersteuner houdt zich bezig met de behandeling van mensen met hart- en/of vaatziekten. Denk hierbij aan beroerte, hartaanval en etalagebenen. Ook houdt zij zich bezig met het voorkomen van hart-/vaatziekten bij mensen die hier een hoger risico op lopen.

Er zal samen met de patiënt gekeken worden naar risicofactoren zoals een te hoog cholesterolgehalte of bloeddruk, roken, voeding en beweging. Door te proberen eventueel aanwezige risicofactoren te verkleinen, wordt de kans op het ontwikkelen van hart- of vaatziekten lager.