bannerbos.jpg

Zij kunnen met hun kennis patiënten met specifieke klachten begeleiden. U kunt via de huisarts een doorverwijzing krijgen naar een van de praktijkondersteuners.
De onderstaande praktijkondersteuners zijn op dit moment werkzaam binnen de huisartsenpraktijk.

Praktijkondersteuner Longziekten
Bij de longverpleegkundige kunt u terecht voor diagnostiek en behandeling van onder andere astma en COPD.

Praktijkondersteuner Diabetes
De Diabetesverpleegkundige is er voor de behandeling van mensen met suikerziekte (type 2).

Praktijkondersteuner Geestelijke gezondheidszorg
Ondersteunt bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische, psychosociale of psychosomatische problematiek. Denk hierbij aan onder andere angstklachten, depressieve klachten stressklachten en rouwverwerking.